Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Vzorová Obec.

Odstávka elektriny

Mily občania oznamujeme Vám odstávku elektriny dňa 11.4.2022 od 7:00 do 18:00 v domoch napojených na transformátor u družstva.

Uskutočnila sa Po 11.4 07:00