Samospráva

Ako vybavíte

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016-2025

Starosta

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .