Program obecného zastupiteľstva.

Zverejnené
29. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2021