Obecné zastupiteľstvo

Zverejnené
29. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2021