Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 9. novembra 2022.
Upravené 10. novembra 2022.