Obecné zastupiteľstvo 1.4.2022

Zverejnené 24. marca 2022.
Bez úpravy .